Perkhidmatan

TABUNG KEBAJIKAN

Hanya ahli-ahli KPPK yang berfaedah serta menjelaskan bayaran untuk Tabung Kebajikan layak untuk faedah-faedah tabung ini.  Permohonan perlulah dibuat melalui cawangan.

PERKARA JUMLAH
Kematian Ahli (Kemalangan) RM3000
Kematian Ahli (Biasa) RM2000
Kematian Suami / Isteri RM500
Kematian Anak RM200
Kematian Ibubapa RM200
Pendidikan – SPM (7A dan ke atas) RM100
Persaraan Wajib (55/56 tahun) (kurang dari 10 tahun)
Persaraan Wajib (55/56 tahun) (genap 10 tahun tetapi kurang dari 20 tahun)
Persaraan Wajib (55/56 tahun) (genap 20 tahun tetapi kurang dari 30 tahun)
Persaraan Wajib (55/56 tahun) (genap 30 tahun dan keatas)
RM200
RM400
RM600
RM1000
Penyakit Kritikal (mengikut kes) RM2000
Bencana Alam (Bersyarat) RM500
Ijazah Sarjana Muda / Master / PhD
(dengan bukti Surat Perlantikan DG41 selepas 1 Januari 2004)
RM100

TABUNG KHAIRAT KEMATIAN

Objektif:

  • Memberi bantuan wang kepada keluarga jika ahli meninggal dunia.

Keahlian TKK:

  • Keahlian dibuka kepada semua ahli KPPK dalam tempoh 6 bulan mulai tarikh menjadi ahli KPPK dengan bayaran RM10.00 (sekali sahaja).
  • Kemudahan TKK dengan sendirinya terhenti sekiranya ahli berkenaan berhenti dari keahlian KPPK atau

Agihan Tabung:

  • TKK ini berfungsi dengan “Capital Fund” dan pembayaran akan dibuat atas ketetapan berikut(tertakluk kepada pindaan):
Tempoh Keahlian Berterusan JUMLAH
6 bulan ke 1 tahun RM300.00
Melebihi 1 tahun hingga 5 tahun RM1500.00
Melebihi 5 tahun hingga 10 tahun RM2000.00
Melebihi 10 tahun hingga 15 tahun RM2500.00
Melebihi 15 tahun hingga 20 tahun RM3000.00
Melebihi 20 tahun ke atas RM3500.00